Acasă

MISIUNEA ȘCOLII

DEVIZA :

 “Suntem o familie! împreună construim, învăţăm, inovăm, păstrăm  tradiţiile!  Suntem o şcoală deschisă, pentru comunitate!”

                  Misiunea Şcolii Gimnaziale Stulpicani este de a oferi elevilor,  într- un context social dinamic, accesul la educaţie, în scopul atingerii performanţei individuale şi colective, prin formarea de cetăţeni responsabili şi activi, capabili să înveţe pe tot parcursul vieţii, în vederea construirii unei cariere adaptabile atât la cerinţele cât şi la dinamica vieţii. 

VIZIUNEA ȘCOLII

Suntem o şcoală pentru viitor – o şcoală pentru toţi!