Despre unitatea de invatamant

SCOALA  GIMNAZIALA  STULPICANI

Loc. Stulpicani ; jud. Suceava

e-mail scoala_stulpicani@yahoo.com

tel/fax 0230574661/0230574620

     Cu  trei nivele de învățământ:

     – înv. preșcolar – 8 grupe 

     – înv. primar – 18 clase 

     – din care 5 clase pregătitoare cu nr. de 37 elevi ; 2  regim normal   ; 3 regim simultan

     – înv. gimnazial – 20 clase 

     – 8 educatoare , 18 învățători , 56 cadre didactice

     – 5 personal administrativ ;  12.5 personal nedidactic.