CEAC

Documente CEAC

Nr.crt NUME DOCUMENT
1 Manualul de Evaluare Internă Vizualizează
2 Regulamentul comisiei CEAC Vizualizează
3 RAEI 2014 – 2015  Vizualizează
4 RAEI 2015 – 2016 Vizualizează
5 RAEI 2016 – 2017 Vizualizează

I.  Ce este sistemul național de management și asigurare a calității?

        Sistemul național de management și asigurare a calității reprezintă totalitatea structurilor instituționale, normelor, procedurilor și activităților concrete de proiectare, implementare, evaluare și revizuire/îmbunătățire a calității la nivelul sistemului de învățământ, al subsistemelor și al unităților școlare.

        Sistemul național de management și de asigurare a calității are ca scop esențial îmbunătățirea calității educației definită ca ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu și ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate.

II.  Calitatea educației este asigurată prin:

 A. Procese interne:

1. Planificarea si realizarea efectivă a rezultatelor așteptate ale învățării;

2. Monitorizarea rezultatelor;

3. Evaluarea internă a rezultatelor (autoevaluarea) și aplicarea măsurilor reglatoare / corective – dacă este cazul.

 B. Procese externe:

1. Evaluarea externă a rezultatelor.

III. Comisia pentru evaluarea si asigurarea calității (CEAC) din fiecare unitate de învățământ .

       Conform art.12 din O.U.G. nr.75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu completări si modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare, comisia are în principal următoarele atribuții :

 a) coordonează aplicarea procedurilor și activităților de evaluare și asigurare a calității, aprobate de conducerea organizației furnizoare de educație, conform domeniilor și criteriilor prevăzute de lege;

b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educației în organizația respectivă. Raportul este adus la cunoștință tuturor beneficiarilor prin afișare sau publicare;

c) formulează propuneri de îmbunătățire a calității educației.

___________________________________________________________________________

Bază : Ghidul comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar – partea a II-a – București, iunie 2007