Evaluare Națională

Acte normative

CALENDARUL

de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2017-2018

4- 8 iunie 2018                                 Înscrierea la evaluarea naţională

8 iunie 2018                                      Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018                                    Limba şi literatura română – probă scrisă

13 iunie 2018                                    Matematica – probă scrisă

14 iunie 2018                                    Limba şi literatura maternă – probă scrisă

19 iunie 2018                                    Afişarea rezultatelor (până la ora 12)

19 iunie 2018                                    Depunerea contestaţiilor (orele 14 – 19)

20-22 iunie 2018                              Soluționarea contestaţiilor

23 iunie 2018                                    Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestaţiilor

Evaluare Naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a

CALENDARUL

de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017—2018

1. Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a — EN II:

Scris — Limba română — 7 mai 2018

Scris — Limba maternă — 7 mai 2018

Citit — Limba română — 8 mai 2018

Citit — Limba maternă — 8 mai 2018

Matematică — 9 mai 2018

Scris-citit — Limba română pentru minoritățile naționale — 10 mai 2018

2. Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a — EN IV:

Limba română — 15 mai 2018

Matematică — 16 mai 2018

Limba maternă — 17 mai 2018

3. Evaluarea competențelor fundamentale la finalul clasei a VI-a — EN VI:

Limbă și comunicare — 23 mai 2018

Matematică și Științe ale naturii — 24 mai 2018


Clasa a VI – a 2017

Subiecte
Teste și modele teste aici.


Clasa a IV – a 2017

Subiecte

Teste și modele teste aici.


Clasa a II – a 2017

Subiecte

Teste și modele teste aici.