Școala Gimnazială Slătioara

„Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără viaţă, dar educatorul crează un chip viu; uitându-se la el, se bucură şi oamenii, se bucură şi Dumnezeu.”
                                      Sfântul Ioan Gură de Aur

 

                   Propunându-şi identificarea şi dezvoltarea calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev pentru ca acesta să devină competent şi conştient în alegerea viitorului său, Şcoala Gimnazială Slătioara , în colaborare cu familia şi comunitatea locală, promovează fermitatea şi disciplina, oferă atât un cadru coerent, flexibil şi transparent, cât şi un climat de siguranţă fizică şi psihică dezvoltării ca întreg a individului.