Ținte Strategice

1.Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea promovării unui act educaţional modern, stabil şi de calitate.

2.Dezvoltarea managementului clasei centrat pe aplicarea didacticii moderne, cu accent pe dezvoltarea competenţelor-cheie .

3.Dezvoltarea marketingului educaţional prin diversificarea acţiunilor pentru promovarea imaginii şi creşterea prestigiului şcolii .

4.Prevenirea abandonului şcolar şi întărirea colaborării cu familia prin cooperarea dintre profesori – elevi – părinţi.